Atgoffâd Enw Defnyddiwr

Teipiwch y cyfeiriad e-bost yr ydych yn dymuno dod o hyd i'r enw defnyddiwr ar ei gyfer ac anfonir e-bost atgoffa i'r cyfeiriad e-bost cofrestredig ar gyfer y defnyddiwr hwnnw.

I ddiogelu edoc rhag ymosodiad maleisus, gofynnir i chi ddangos nad robot ydych drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod. Mae hyn yn sicrhau taw person sy'n anfon yr atgoffâd enw defnyddiwr.