Cofrestru eich busnes ar edoc

Rhaid i chi roi rhywfaint o wybodaeth i ni am eich busnes er mwyn defnyddio edoc.

Er mwyn cofrestru gydag edoc rhaid i chi roi manylion am eich busnes a manylion am ddefnyddiwr a fydd yn rheoli eich cyfrif edoc - a elwir yn weinyddwr busnes. Bydd y gweinyddwr busnes hwn yn gallu creu cyfrifon ar gyfer defnyddwyr eraill yn eich busnes, ac yn gallu creu gweinyddwyr busnes eraill.

Po fwyaf o wybodaeth y byddwch yn ei darparu am eich busnes, po fwyaf defnyddiol y gall edoc fod. Defnyddir y manylion hyn i:

  • lenwi meysydd yn awtomatig pan fyddwch yn cwblhau nodyn trosglwyddo;
  • cysylltu nodiadau trosglwyddo sydd wedi'u creu gan fusnesau eraill â'ch cyfrif.

I ddiogelu edoc rhag ymosodiad maleisus, gofynnir i chi ddangos nad robot ydych drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod. Mae hyn yn gwneud yn siwr mai person sy'n cofrestru.

Eich Gweinyddwr Busnes edoc
Meysydd dewisol mewn italig
Manylion eich busnes
Eich prif safle
Pan fyddwch wedi gorffen cofrestru, byddwch yn gallu ychwanegu a chynnal safleoedd ychwanegol.
Hysbysiadau eich prif safle
Telerau defnyddio
Canslo