Wedi ailosod y cyfrinair

Cofnodwch enw defnyddiwr yr ydych yn dymuno ailosod cyfrinair ar ei gyfer, a bydd dolen ailosod yn cael ei hanfon i'r cyfeiriad e-bost cofrestredig ar gyfer y defnyddiwr hwnnw.

I ddiogelu edoc rhag ymosodiad maleisus, gofynnir i chi ddangos nad robot ydych drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod. Mae hyn yn sicrhau mai person sy'n ailosod y cyfrinair.